0

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

Όπως είναι γνωστό σε όλους που ασχολούνται με την ψυχική υγεία, η δεκαετία 2000-2010 είχε χαρακτηριστεί ως η « Δεκαετία του εγκεφάλου». Το 2006, με αφορμή την ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόμενη έρευνα στις νευροεπιστήμες και με δεδομένο το κενό που υπήρχε στη χώρα μας γύρω από την εκπαίδευση σε θέματα ψυχοφαρμακολογίας, ορισμένα δραστήρια μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Ε.Ψ.Ε.) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη φαρμακευτική θεραπεία των ψυχικών νόσων, επέτυχαν τη δημιουργία ΚλάδουΨυχοφαρμακολογίας μέσα στους κόλπους της μητρικής ιατρικής εταιρείας, δηλαδή της Ε.Ψ.Ε.

Ο συγκεκριμένος επιστημονικός φορέας, γρήγορα δραστηριοποιήθηκε και με εκπαιδευτικές, συνήθως διήμερες εκδηλώσεις, ανά την Ελλάδα και με την οικονομική στήριξη φαρμακευτικών εταιρειών, γρήγορα καταξιώθηκε στα μάτια των Ελλήνων ψυχιάτρων, οι οποίοι απαιτούσαν όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Έτσι, μετά την πρώτη επιτυχημένη εκδήλωση στη Σκαφιδιά της Ηλείας, τον Ιούνιο του 2006, ακολούθησε μια πλειάδα επιστημονικών εκδηλώσεων, όπου, καταξιωμένοι και έμπειροι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και διευθυντές ψυχιατρικών τμημάτων του Ε.Σ.Υ. μετέφεραν γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων.

Η μεγάλη επιτυχία των επιστημονικών αυτών εκδηλώσεων και η ανάγκη για κάτι περισσότερο από τα «Educational tours”, σεμινάρια, οδήγησε στο να αποστασιοποιηθεί ο Κλάδος της Ψυχοφαρμακολογίας από το βασικό κορμό της Ε.Ψ.Ε. και να μετεξελιχθεί σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό (Μ.Κ.Ο.) με την ονομασία Ελληνική Ψυχοφαρμακολογική Εταιρεία (ΕΛ.ΨΥ.Ε.).

Ο νέος φορέας με τριμελή διοικούσα επιτροπή, που προήλθε από εκλογές ανάμεσα στα 30 ιδρυτικά του μέλη, συνέχισε με τον ίδιο ζήλο τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες τον Ιούνιο του 2012 κορυφώθηκαν με την διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας, στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος Costa Navarino στην Μεσσηνία. Το συνέδριο αυτό που άφησε εποχή για την αρτιότητα της διοργάνωσης του, αλλά και για τη ποιότητα του εκπαιδευτικού του επιπέδου, το παρακολούθησαν περισσότεροι από 400 Έλληνες Ψυχίατροι και το πλαισίωσαν υψηλού επιπέδου καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι.

Στο συνέδριο αυτό, αποφασίστηκε η υπάρχουσα Ελληνική Ψυχοφαρμακολογική Εταιρεία (ΕΛ.ΨΥ.Ε.) να εξελιχθεί σε σωματείο με καταστατικό και αρχές και με ιδρυτικά μέλη τα αρχικά 30 μέλη της ΕΛ.ΨΥ.Ε. Έτσι δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (ΕΛ.Ε.ΨΥ.) η οποία δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα, διοργανώνοντας σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που στόχο τους έχουν την εκπαίδευση των Ελλήνων ψυχιάτρων πάνω σε ψυχοφαρμακολογικά και όχι μόνο θέματα.

img06

Επιστημονικό Υλικό

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα τις ψυχοφαρμακολογίας

Περισσότερα

Η Ιστορία μας


Όπως είναι γνωστό σε όλους που ασχολούνται με την ψυχική υγεία, η δεκαετία 2000-2010 είχε χαρακτηριστεί ως η « Δεκαετία του εγκεφάλου».

Το 2006, με αφορμή την ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόμενη έρευνα στις νευροεπιστήμες και με δεδομένο το κενό που υπήρχε στη χώρα μας γύρω από την εκπαίδευση σε θέματα ψυχοφαρμακολογίας, ορισμένα δραστήρια μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Ε.Ψ.Ε.) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη φαρμακευτική θεραπεία των ψυχικών νόσων...


Περισσότερα
img06

Συνέδρια ΕΛ.Ε.ΨΥ.

Ενημερωθείτε για τα συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

Περισσότερα
img06

ΕΛ.Ε.ΨΥ. BLOG

Διαβάστε τα τελευταία μας νέα και ενημερωθείτε για τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ψυχιατρικής και της νευρολογίας

Περισσότερα
img06

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛ.Ε.ΨΥ.

Ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις της ΕΛ.Ε.ΨΥ.

View more

Το διοικητικό συμβούλιο


Εκλογές 1/9/2012 (Caravel Hotel) Δ.Σ: Δημέλλης Δήμος Μουγίακος Θεόδωρος Χατζημανώλης Ιωάννης Νηματούδης Ιωάννης Παπαγεωργίου Γεώργιος Αναπληρωματικά μέλη Τουλούμης Χαράλαμπος Κακκαβάς Παναγιώτης

Παρόν Δ.Σ με 4ετή θητεία: Ιωάννης Χατζημανώλης (Πρόεδρος) Μουγίακος Θεόδωρος (Ταμίας) Νηματούδης Ιωάννης (Γραμματέας) Παπαγεωργίου Γεώργιος (Μέλος) Δημέλλης Δήμος (Μέλος)...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε τις τελευταίες ανακοινώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

Περισσότερα